Waarom is een familieopstelling iets voor jou?

Familieopstellingen? Ooit van gehoord? Familieopstellingen zijn een onderdeel van Systemisch Werk. Systemisch werk gaat er in essentie over dat je alles kunt benaderen als een systeem. Het gezin waar je uit komt is een systeem, het bedrijf waar je werkt is een systeem, maar ook je sportclub of het bestuur van de vereniging waar je inzit. De basis van een systeem is dat iedereen een bepaalde plek en een bepaalde rol heeft en aan die plek en rol zitten bepaalde “voorwaarden” en “verantwoordelijkheden”. Het systeem is in balans als iedereen op zijn eigen plek staat en zijn eigen rol vervult. Vaak zien we dat door bepaalde (grote) levensgebeurtenissen mensen van hun plek gaan en daarmee ook een andere rol gaan vervullen. Dit zorgt voor verwarring voor de andere onderdelen (mensen) in het systeem, met als gevolg verwarring, onrust, ruzie, uitsluiting, je plek in het leven niet kunnen vinden, steeds naast je succes grijpen, noem maar op. Mensen gaan niet bewust van hun plek, over het algemeen gebeurt dit onbewust omdat mensen een leeg gevallen plek of rol uit liefde voor het systeem willen opvullen. Dat ze daarmee het systeem uit balans brengen, dat blijkt pas veel later.

In familiesystemen zorgen mensen bewust en onbewust goed voor elkaar. Het is belangrijk dat het systeem in tact blijft. Daarom worden bepaalde gebeurtenissen soms onbedoeld familiegeheimen, om het systeem te sparen. Daarom nemen mensen soms een andere rol aan dan die ze eigenlijk hebben, omdat ze zo proberen het systeem te redden, de balans te herstellen. Het zijn goedbedoelde pogingen, die uit liefde gedaan worden, maar die uiteindelijk een uitwerking op het systeem of op bepaalde personen in het systeem hebben, die ervoor zorgt dat de energie niet meer kan stromen. Geblokkeerde energie zorgt voor blokkades en die ervaar jij in het hier en nu. Met een opstelling kun je kijken waar die “blokkade” vandaan komt, waar de familie- of levensenergie stokt.

Je kunt een familieopstelling doen als je steeds maar weer tegen dezelfde dingen aanloopt en je daar al op verschillende manieren naar gekeken en aan gewerkt hebt. Ondanks dat wordt het maar niet anders. Dan is er vaak sprake van onopgeloste zaken, gebeurtenissen of relaties in je familiesysteem die ervoor zorgen dat de je probleem blijft bestaan. Onopgeloste zaken waar je je niet bewust van bent. Met een opstelling kun je zicht krijgen op dat wat er speelt en op dat wat ervoor zorgt dat je steeds maar weer tegen hetzelfde probleem of thema aanloopt. Met een opstelling kun je werken aan heling van datgene wat jouw welbevinden (en dus ook van je systeem) nu in de weg staat.

Familieopstellingen kun je op veel verschillende manieren doen. Een van de manieren is om een opstelling te doen met behulp van representanten. Dat zijn andere mensen (die ook een opstelling willen gaan doen) die in jouw opstelling bepaalde personen uit je familiesysteem representeren. Door in het veld van jouw familie te staan kunnen zij belangrijke informatie zichtbaar maken, waardoor je meer inzicht krijgt in wat er aan de hand is, waar de energie tot stilstand is gekomen. Wanneer dat helder is, kan er een beweging ontstaan, waardoor het systeem weer in balans kan komen en de energie weer kan stromen. Dit heeft tot gevolg dat jouw probleem, jouw thema ineens verandert, oplost, in een ander licht komt te staan of ……………..

Familieopstellingen zijn een prachtige methode om te kijken naar dat wat je aan het hart gaat, dat waar je last van hebt. Je hoeft er niets voor te kunnen, het wijst zich vanzelf en de begeleider van de opstelling zorgt voor een goed verloop en de juiste stappen.

opstellingen

Zelfs het meemaken van een opstelling van iemand anders kan al heel veel met je doen. In de opstelling van een ander kan er ook iets bij jou worden aangeraakt, waardoor er weer beweging kan komen op punten die stilgevallen waren.

Loop je al lang rond met een thema of is er een bepaalde rode draad in je leven die steeds terugkomt en waar je nu iets aan wilt doen, overweeg dan eens of een opstelling misschien iets voor jou is.