Het leukste dat je kunt worden is jezelf
Anti-Stress Tip ontvangen?
Meld u dan aan

Stress en Familieopstellingen

Er zijn verschillende manieren om naar je stress te kijken en je stress aan te pakken. Vaak zet ik verschillende methodieken in om achter je de oorzaak van je stress te komen en daarnaast om er iets aan te veranderen zodat je meer balans in je leven gaat ervaren.

Systemisch werk en de daaruit gekomen methode van familieopstellingen is een manier om naar je stress te kijken. Met deze methodiek die veel gebruikt wordt binnen coaching en therapie kun je ook naar andere problemen of terugkerende thema's in je leven, die je graag wilt veranderen, kijken.

In de methode van Systemisch Werk ga je ervan uit dat alles een systeem is. Je familie waarin je geboren bent is een systeem, maar ook het bedrijf waar je werkt is een systeem, de sportclub waar je sport is een systeem.
Het uitgangspunt is dat elk systeem moet voldoen aan een aantal voorwaarden om goed te kunnen functioneren. In een systeem heeft alles en iedereen een eigen functie. Wordt het systeem verstoord, door wat dan ook, dan raakt het uit balans en ontstaan er problemen. Een systeem zal er namelijk alles aan doen om de boel in evenwicht te houden, hoeveel moeite dat ook kost. Soms gaat dat dan ten koste van het levensgeluk van mensen, dit gebeurt overigens onbewust.

Het doel van Systemisch Werk is om helder te krijgen waar het systeem ontregelt is, om daarna te kijken hoe dit opgelost kan worden, zodat het systeem weer in balans komt.

Je familie is een van de belangrijkste pijlers onder je leven. Familie is een groter geheel dat invloed heeft op een kleiner geheel (het gezin en de gezinsleden) en op jou als individu. Aan je familie ontleen je voor een groot deel je bestaansrecht en identiteit. Het is de basis, de oorsprong van je bestaan. Je achtergrond, het nest waar je uitkomst, het milieu, dat neem je allemaal mee in je rugzak op je levensweg.

In familieopstellingen wordt er gekeken naar de invloed van het systeem van herkomst. Het blijkt dat veel mensen zo sterk aan hun familie gebonden blijven dat dit zeer veel invloed heeft op hun eigen functio-neren, op hun relatie en op hun kinderen.
Heel vaak blijken er dan op onbewust niveau verstrikkingen te zijn.
Verstoringen in familierelaties zijn van grote invloed op een mensenleven.

Bij familie is er sprake van een binding, die niet te ontkennen is. Dat uit zich in je achternaam, erfelijkheid, lijken op een familielid etc. Mijn broer blijft altijd mijn broer, zelfs als ik dat niet zou willen. In een familie is de persoon gelijk aan de positie. In een gezin ben je de vader, moeder, oudste, middelste of jongste kind. Daar zitten onuitgesproken privileges, rechten en verplichtingen aan vast.

Tussen kinderen onderling kan de plaats in de rij van het gezin aanleiding geven tot gedoe. Een middelste die liever de oudste was geweest, vertoont gedrag wat niet past bij zijn of haar plek in het gezin. Ook een jongste die liever een andere plek in het gezin zou willen hebben kan onbewust verstoringen te weeg brengen, waardoor het gehele gezinssysteem uit balans is.

Een groot verlies binnen een gezin kan veel verdriet veroorzaken. Net zoals een ernstige ziekte van een van de familieleden. Wanneer een gezinslid wegvalt door scheiden of overlijden brengt dit veel onrust en onzekerheid met zich mee. Wanneer dit verlies in een gezin niet goed wordt verwerkt kan dat tot gevolg hebben dat het gezin ontwricht raakt, met alle gevolgen van dien. Rouwen om verlies, ieder lid van het gezin op zijn eigen wijze, en ook met elkaar is van groot belang om de balans weer te hervinden.

Ook al lijk je nog zoveel op je vader of op je moeder, je bent niet je vader of moeder. Jij bent jij, gewoon jij. Soms nemen mensen de identiteit van een van de ouders over. Dit zorgt voor de onbalans in familierelaties die een disbalans tot gevolg hebben in het systeem.

Heb jij je plek in je gezin niet gehad, dan kan dit je in vele contexten van je leven blijven achtervolgen. Zo zijn er heel veel voorbeelden die systemisch het leven op een negatieve wijze kunnen beïnvloeden.

De pijlers van familieopstellingen

De pijlers onder het systemisch werk zijn binding, volgorde en balans tussen geven en nemen.
De binding houdt in dat ieder familielid recht heeft op zijn plaats en recht heeft om er gelijkwaardig bij te horen. Niemand kan uitgesloten worden. Ook een familielid dat zelfmoord heeft gepleegd, een te vroeg gestorven kind, een crimineel of een verslaafd familielid.
De volgorde staat voor de rangorde binnen het systeem. Personen die eerder in het systeem recht op een plek hebben, gaan voor degenen die later in het systeem zijn gekomen. Daarom hebben ouders voorrang op kinderen. Het eerste kind gaat voor het tweede etc..
Balans in geven en nemen, ouders geven aan hun kinderen wat ze kunnen geven. De kinderen nemen wat ze krijgen. Kinderen hebben niet het recht om van de ouders iets te eisen. Ze moeten hun ouders nemen zoals ze zijn.

Een familieopstelling

Een familieopstelling is een prachtig fenomeen. Het heeft natuurlijk ook zo zijn beperkingen. Het doen van een opstelling geeft geen instant-geluk. Het zal niet plotsklaps al je problemen oplossen. Je kunt een familieopstelling zien als een methode die een aanzet is tot een proces. Door een opstelling kunnen mensen inzicht krijgen in hun systeem van herkomst. Soms kan er een tipje van de sluier worden gelicht, waardoor er ineens een ander licht op de situatie wordt geworpen. Verwacht niet dat de volgende dag alles over en voorbij is. Het is belangrijk om bij een opstelling de tijd te nemen om het een en ander te laten bezinken en een plaats te geven in het onbewuste. Wanneer een lid binnen een systeem een andere beweging gaat maken, dan zal dit van invloed zijn op het gehele systeem.

In de praktijk:

Een opstelling is het neerzetten van een innerlijk beeld dat je hebt waaraan je geen woorden kunt geven. Je kiest mensen (representanten) voor die personen die onderdeel zijn van je thema. De representanten kunnen ervaren wat er speelt en wat er is. Dit doen ze niet door het "spelen van een rol", maar doordat ze zich bevinden in het veld van het familiesysteem waar het over gaat. Dit wordt ook wel een morfo-genetische veld genoemd. Het beeld laat zien wat er speelt en waar een eventuele verstrikking kan zitten. Door het werken met dit veld en het maken van nieuwe beweging en het uitspreken van helende zinnen, kun je de balans in een (jouw) systeem herstellen.

Daarnaast behoort een 1 op 1 opstelling bij mij in de praktijk tot de mogelijkheden, net als een online opstelling. Samen kijken we wat voor jou de beste manier is om een opstelling die past bij jouw situatie te doen.

Vragen of een afspraak maken? Neem gerust contact op.
"Het leukste dat je kunt worden is jezelf"