Het leukste dat je kunt worden is jezelf
Anti-Stress Tip ontvangen?
Meld u dan aan

Loopbaanadvies


Loopbaanadvies, een
keerpunt in je leven

Soms kom je op een punt in je leven dat je niet meer gelukkig bent in je baan, dat je je afvraagt of je nog wel op de juiste plek zit, of dat je baan door een reorganisatie komt te vervallen. Wat dan? Hoe verder? Dan is loopbaanadvies een juiste keuze om nieuwe stappen te kunnen zetten.

Loopbaanadvies is voor die mensen die op zoek willen gaan naar hun meest energiegevende loopbaanperspectief. Het is een intensief traject dat veel nieuwe boeiende inzichten oplevert en mensen een nieuwe kijk op hun leven en werk kan geven.

Het loopbaantraject bestaat uit een aantal fasen. Er wordt eerst gekeken naar je huidige loopbaan en carrièreloop. Hierna is het tijd voor een uitgebreide terugblik, de biografie. Hoe is je leven en het werk tot nu toe verlopen, wat zijn de levensthema's die spelen, welke gebeurtenissen hebben een grote rol gespeeld en wat is er geleerd tot nu toe. Hierna volgt een fase van onderzoek, een inventarisatie van kwaliteiten, uitdagingen, valkuilen. Daarnaast komen zingevingaspecten en drijfveren aan de orde.
Dit uitgebreide traject leidt uiteindelijk tot het meest vitaliserende loopbaanperspectief. Tot slot wordt er een rapportage opgesteld van het gehele traject, waarin alle aspecten benoemd worden die tijdens het "onderzoek" naar voren zijn gekomen. In een periode van 4 tot 5 maanden vinden er 7 gesprekken plaats. Na deze periode heb je een heldere kijk gekregen op datgene wat voor jou belangrijk is in je werk en wat het beste bij jou past. Afhankelijk van de uitkomst van de rapportage kunnen er verdere stappen worden gezet.

Er wordt gewerkt volgens een gestructureerde en overzichtelijke methode. Het traject vraagt echter een onvoorwaardelijk inzet. Het tijdsbeslag voor de huiswerkopdrachten vergt de nodige tijd. Dit moet je vooraf goed realiseren.

Een loopbaantraject is een verrijkend traject met een duidelijke meerwaarde voor jezelf en je toekomst.

Vragen of een afspraak maken? Neem gerust contact op.
"Het leukste dat je kunt worden is jezelf"